Sokak Hayvanı Değil Toplumsal Sorumluluk Altındaki Hayvanlar

Sokak Hayvanı Tanımlamasının Toplumsal Sorumluluk Altındaki Hayvanlar Olarak Değiştirilmesi İçin İmzala! http://sevgilikopegim.com/2015/02/12/sokak-hayvani-degil-toplumsal-sorumluluk-altindaki-hayvanlar/

Algı gerçekliktir!

Sokaklarda uzun zaman yaşadım, oradan biliyorum sokak köpeği tanımlamasının ne demek olduğunu. Pet-shop köpeği, cins köpek , ev köpeği dedin mi, saygı duyarlar ancak tanımın başında sokak varsa, Allah muhafaza, yerdeki çöpten daha değersiz, daha pissindir.

Herkes sana her istediğini yapabileceğini düşünür. Sokaktayım, sahipsizim diye kuyruğumu kestiler. Halbuki toplumsal sorumluluk altındaki bir köpek olduğumu düşünselerdi cesaret edemezlerdi belki.

İnsanım Ayşegül Aksu benimle aynı fikirde, algının gerçeği nasıl şekillendirdiğini biliyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya, o ayrıntılardan biri sokak tanımlaması. Çok önemsizmiş gibi görünen, sadece basit bir kelime, tanımlama diyerek geçtiğiniz “sokak” kelimesi, toplumun algısını, gerçeğini değiştiriyor, çarpıtıyor. İşte bu yüzden, kampanyayı hazırlamaya karar verdim. Benim sokak köpeği tanımlaması yüzünden yaşadıklarımı, başkaları yaşamasın diye sizden sadece iki isteğim var.

  1. Sokaklarda, ormanlarda yaşayan arkadaşlarımdan bahsederken sokak hayvanı yerine toplumsal sorumluluk altındaki hayvanlar tanımını kullanın.
  2. Change.org adresine gidin ve bir imza atın.

Karşılığında size sevgi dolu patiler göndereceğim.

İmza Kampanyasının Metni

Sokak Hayvanı Tanımlamasının Toplumsal Sorumluluk Altındaki Hayvanlar Olarak Değiştirilmesi İçin İmzala!  http://sevgilikopegim.com/2015/02/12/sokak-hayvani-degil-toplumsal-sorumluluk-altindaki-hayvanlar/
Fotoğraf:Ayşegül Aksu

Kullandığımız kelimeler, tanımlamalarımız algımızın açık yansıması. Tanımlamanın önüne sokak getirerek adeta tanımlanan kişinin sahipsizliği, değersizliği orataya koyuluyor. Halbuki ne sokak hayvanı, sokak kedisi, sokak köpeği ne de sokak çocuğu, sokak kadını vardır. Sokaklar bu hayvanları, bu insanları yaratmamıştır, Sokaklar ne tamlayan ne de tamlanandır yaşanan trajedide ancak yine de toplumun kültürüne yerleşmiş bu tanımlama toplumsal algının şekillendiricisi olmaktadır.

Nihayet son yıllarda tanımlamalardaki hataların farkına varılmış ve sokak çocuğu yerine çalışan çocuk, sokak kadını yerine çalışan kadın ya da illa mesleğine vurgu yapılmak isteniyorsa seks işçisi tanımları kullanılmaya başlanmıştır. Aynı anlayış sokakta yaşamak zorunda bırakılan, evcil hayvanlar içinde geçerli olmalıdır.

İnsanlar tarafından binlerce yıldır farklı amaçlara hizmet amacıyla kullanılan, genetik yapısı değiştirilen köpekler, doğadan koparılıp evcilleştirilen kediler artık doğada tek başlarına yaşam sürdürebilecek özelliklerini kaybetmişlerdir. Gerçi her geçen gün yayılan betonlaşma nedeniyle, bu hayvanların dönebilecekleri doğadan bahsetmekte mümkün değildir.

Toplum kaderiyle oynadığı hayvanların bakımından ve yaşamından sorumludur.

“Sokak” Kelimesiyle Tanımlamanın Yarattığı Yıkım :

  • Sokak hayvanı, sokak kedisi, sokak köpeği olarak adlandırılan, bu hayvanlar sokak tanımıyla birlikte toplumsal algıda pis ve aşağı imajlarını yaratmaktadır.
  • Sokak hayvanı ifadesiyle oluşan sahipsiz imajı, toplumun bu hayvanlara dair sorumlu olmadıkları algısını yaratmakta ve toplum bu hayvanların bakımına ilgisiz, onlara yapılan eziyetlere kaygısız kalmaktadır.
  • Sokak hayvanı ifadesiyle oluşan sahipsiz imajı nedeniyle, kimsenin bu hayvanları arayıp sormayacağına inanan hasta ruhlu kimi insanlar hayvanlara istediği eziyeti yapma özgürlüğünü taşıdığına inanmaktadır.
  • Sokak hayvanı tabirinin kullanılmasıyla, çocukların algısı bu yönde oluşmakta ve toplumsal sorumluluktan habersiz ve hayvanlara karşı duyarsız nesiller yetişmektedir.

İşte tüm bu nedenlerden ötürü biz, konuyla ilgili tüm bakanlıkların ve hayvan hakları derneklerinin bu hayvanlara yönelik tanımlamalarını değiştirmelerini ve Toplumsal Sorumluluk Altındaki Hayvanlar / Köpekler / Kediler kısacası Toplum Hayvanı / Köpeği/ Kedisi ifadesi kullanılmasını istemekteyiz.

Tanımlamada yapılacak değişiklik, toplumun bilinçlenmesine ve hayvanların bakımı ve korunması konusunda  daha hassas ve sorumlu davranmasına yardım edecektir.

Change org İmza Kampanyası İçin Link: https://www.change.org/p/tbmm-sokak-hayvanı-tanımlamasının-toplumsal-sorumluluk-altındaki-hayvanlar-olarak-değiştirilmesi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.